„Отечество“ дари 10% от сумата, необходима за превод на английски език на „Бяла книга за езиковия спор между България и Република Северна Македония“

Бяла книга за езиковия спор между България и Република Северна Македония

Сдружение „Отечество“ дари 10% от сумата, необходима за професионален превод на английски език на „Бяла книга за езиковия спор между България и Република Северна Македония“. Според инициатора на проекта доц. д-р Спас Ташев от БАН целта на изданието е да запознае международната общественост с „фалшификациите и ширещите се в РС Македония неевропейски практики, като по този начин бъде пресечено завинаги фабрикуването и разпространяването на лъжи и омраза. Тази книга няма да бъде срещу РС Македония, а по-скоро ще помогне на широката общественост там да скъса с тоталитарното минало.“

Авторският колектив включва познавачи на проблематиката от България, РС Северна, Македония, Сърбия и Албания. Научни рецензенти са проф. д-р Анна Кочева и доц. д-р Лиляна Василева. Изданието е разработено изцяло с доброволен труд, като е наличен и спонсор, който ще издаде 1000 броя на български, 1000 броя на английски и 500 броя на немски език.  В ход е кампания за набиране на средства за професионален превод на Бялата книга на:


1. Английски език – 2000 лв.
2. Немски език – 2000 лв.
3а целта НПО „Българска национална платформа за обединение и развитие“ като титуляр предоставя набирателната си сметка в Банка ДСК ЕАД:
BG52STSA93000027495356
В „Основание за превод“ би било добре да се посочи: За Бялата книга.

 

Предоставяме ви поглед към съдържанието на „Бяла книга за езиковия спор между България и Република Северна Македония“: