"Отечество" е сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

За нас

"Отечество" е неполитическо и непартийно обединение на млади хора.