За нас

„Отечество“ е сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

„Отечество“ е неполитическо и непартийно обединение на млади хора.

Основни цели на Сдружение „Отечество“ са:

  1.  Да подпомага съхраняването и развитието на българските духовни и културни традиции
  2.  Да подпомага съхраняването на националните ценности и историческата памет, както и на българската природа
  3.  Да работи за възпитаването на младите българи навсякъде по света в дух на родолюбие, да насърчава самоуважението и чувството им за отговорност
  4. Да работи за развитието на българската книжовност и да насърчава повишаването на образоваността на младите българи