Защо ни е Гоце Делчев?

Осигурителна книжка на български поданик от Скопие, 1941 г.

През последните 2 седмици отношенията между България и РС Македония се изостриха заради спора около Гоце Делчев. Разбира се, Гоце е българин и България е в правото си да отстоява истината. Смущаващото обаче е, че след първоначалната остра и твърда позиция, че ако няма напредък в работата на смесената българо-македонска комисия, България спира подкрепата, изведнъж официалната ни позиция се промени и заявихме, че трябва да започнат преговорите за членство на РС Македония в ЕС! Да не би да не съм разбрал и РС Македония да е приела най-накрая истината? Но питам се за какво ни е тази истина? Нима България не изопачава българското минало на Македония или пък е разработила своя дългосрочна стратегия за разрешаването на македонския въпрос?

Преди 2 дни мой приятел от Скопие, добър, мотивиран, знаещ българин, ми се оплака, че от ДАБЧ са отказали да му издадат удостоверение за български произход. Човекът е с българско християнско име и фамилия. За да не попадне в лапите на посредниците, сам си е подал заявлението към ДАБЧ в българското посолство в Скопие. Приложил е осигурителната книжка на баща си, роден в Скопие, от която е видно, че през 1941 г. е български поданик. Да, в този документ не пише, че е българин по народност, просто няма такава графа. Но не знаят ли бюрократите, че съгласно Наредбата-закон за поданството в новоосвободените земи, само на лицата от българска народност се предоставя българско поданство? Така че документът е напълно надежден за доказване на българска принадлежност на възходящ. Но въпреки това на сина на въпросния българин български поданик се отказва издаване на удостоверение за български произход.

Да поразсъждаваме и върху друг аспект на казуса. През 1941 г. България дава българско поданство на българите в Скопската и Битолската административни области. През 1945 г. въпросната Наредба-закон е отменена, но няма акт на българската държава, с който да се отнема вече предоставеното поданство. При това положение въпросното лице си остава български гражданин. Съгласно един основен правен принцип, децата на българските граждани също са български граждани по рождение. При това положение синът на въпросния българин български поданик също по закон е български гражданин. Само че нашата администрация му казва, че не е българин.

Да кажа, че ме е срам от всичко това, е малко. Гневен съм на псевдопатриотизма на тези, които ни управляват. Та за какво ни е българина Гоце от миналото, след като ние предваме сегашните българи в РС Македония? Преди да се зъбим на Зоран Заев, трябва да изметем у нас паразитите и вредителите на националната ни кауза, които с действия и бездействия съдействат на подобни системни безобразия!

Как да очакваме хората в РС Македония да ни вярват? Как да заложат на нас в своето несигурно бъдеще? Днес велики сили заявяват, че статуквото на Балканите не може да се запази. Подобна тенденция може да предизвика ефекта на доминото. В случая дори няма значение на нас какво ни се вярва и иска. За да се сведат до минимум рисковете за България, един от механизмите е да изградим силни връзки и мобилизираме българските общности на Балканите. Това обаче няма как да стене за един ден. Нуждаем се от комплексен подход, при който освен тояга, ни трябва и морков. Ние досега какво реално сме предложили?

За съжаление някога за българите зад граница България бе опора. Днес патриотизмът у нас се свежда до притежаване на 5 тераси и никакво стратегическо мислене за бъдещето…