От кога историята ни с Вардарска Македония е отделна?

Някой може ли да се обоснове по какъв начин историята ни с Вардарска Македония до 1944 г. е обща, а след това отделна?

Ако говорим за изява на българско самосъзнание, такава има и от 1944 г., та до днес!

Ако говорим за насилствено насаждане на ново самосъзнание, то и след 1913 г. с репресии се насажда сръбско чувство!

Ако говорим за насаждането на нов „македонски“ език, то не се ли насаждаше и сръбски след 1913 г.?

Ако говорим за националноосвободителна борба на българите в Македония, тя не приключва през 1944 г.! Напротив! Иван Михайлов и МПО водят идейната борба и след 1944 г., а в самата Вардарска Македония възникват редица нелегални организации. Легални организации се появиха и след 1991 г., като някои са юридически лица.

Питам се с тревога КОЙ у нас реши, че общата ни история е само до 1944 г.? Кой иска да заличи борбата на хората във Вардарска Македония след 1944 г. като българска? Не е ли това национално предателство?

За мен е абсолютно без значение, ако с хората в Македония днес сме нещо отделно, кога сме се разделили! От Адам и Ева насам така или иначе всички хора са братя…

Накрая искам да попитам съвременната история на Косово обща ли е или отделна от албанската?

След като не сме си изяснили тези неща, трябва на всички да е ясно защо не постигаме успехи в Македония!

Всеобщо патриотично мълчание цари между колоните, крепящи българщината. То вече и колони не останаха. Късогледство и липса на визия, това е нашата болест…

Прегледи: 1 003

Информация за автора

Спас Ташев
Спас Ташев
Спас Ташев е външен автор в страницата на Сдружение "Отечество". Той е специалист по въпросите на миграцията и българите в чужбина. Завършил е Дипломатическия институт при МВнР, УНСС и Тракийски университет. Основател е и пръв директор на Културно-информационния център на Република България в Скопие и бивш заместник-председател на Държавната агенция за българите в чужбина. Доктор е по статистика и демография в БАН.

Коментари