Поклонение на лобното място на капитан Димитър Списаревски