Сдружение „Отечество“ издаде календарче за 2021 г. с лика на Георги Раковски

В изпълнение на чл. 6, т. 2 от Устава на Сдружение „Отечество“ – „Да подпомага съхраняването на националните ценности и историческата памет“ – посветихме тазгодишното ни календарче на 200-годишнината от рождението на идеолога на българската национална революция – Георги Стойков Раковски.

Месеците на гърба на календарчето са изписани на старобългарски след консултация с Института за българския език към БАН.

Календарче на Сдружение "Отечество" за 2021 г.