„Българската армия в Първата световна война“

 „Българската армия в Първата световна война“ е изключителна книга. Тя е своеобразна енциклопедия на българското военно дело в периода 1915 – 1918 г. Изградена на базата на дългогодишни изследвания, множество статистики, документи, дневници и други материали, книгата е от съществен интерес за всички любители на военната история, на българската армия, нейните дивизии и военни успехи. В книгата са включени интересен снимков материал и висококачествени анализи, както и обобщения без излишна патетика. Авторският колектив наброява осем души и с този продукт на книжния пазар от 2015 г.  „Военно издателство“ със сигурност предоставя на публиката едно четиво, което досега е липсвало в редиците на този род литература.

194688_b

„Българската армия в Първата световна война“ започва с увод, в който се разглежда мястото на България в европейския концерт от държави –  предвоенната обстановка, както и въпросът за избора на страна в зараждащия се световен конфликт. Отношението на повечето държави към България е негативно, докато нейните съседки – Румъния, Сърбия, Гърция – се радват на солидни субсидии и покровителство. Министър-председателят по това време д-р Васил Радославов заедно с дипломатическите представители в държавите от Балканите и Европа, се опитват всячески да извадят България от международната изолация. Останалите балкански държави обаче, имайки сигурността на западноевропейското покровителство, отхвърлят всички евентуални сондажи от подобен тип. Освен това сложните манипулации между Великите сили и Русия допълнително усложняват процеса на реинтеграция. В самото навечерие на войната, когато вече е твърде късно, Съглашенските сили правят вял опит да привлекат България на своя страна. Истина е, че в зараждащия се световен конфликт българите виждат само едно – възможност за реванш от 1913 г. и постигане на така жадуваното национално обединение. Въпреки това в самото начало на войната страната запазва строг неутралитет, опитвайки се да се ориентира в обстановката. На 9 септември 1915 г. цар Фердинанд обявява всеобща мобилизация – държавата се е присъединила към Централните сили и с това България влиза в Първата световна война.

В книгата участието на страната ни във войната е разделена на няколко части:

  • Западен фронт – войната срещу Сърбия, включваща Моравската операция, Овчеполската операция, борбата за Македония и тоталния разгром на Косово поле
  • Южен (Солунски) фронт в Гърция – възникнал вследствие неуспехите на Съглашението на Западния фронт, големите битки при Дойран и Червената стена
  • Северен фронт – войната срещу Румъния, щурмът на Тутракан на генерал-майор Панталей Киселов и разпиляването на румъно-руските (!!!) войски, както и геройствата на Конната дивизия на ген.-майор Иван Колев при Кобадин и форсирането на река Дунав при Свищов
  • Военното изкуство на българската армия – анализ и обобщение

Читателят ще научи за подвизите на Първа (генерал-лейтенант Климент Бояджиев), Втора (генерал Георги Тодоров), Трета (генерал Стефан Тошев) и Четвърта българска армия (ген.-майор Сава Савов),  на 8-а Тунджанска пехотна дивизия, 9-а Плевенска пехотна дивизия, 6-а Бдинска пехотна дивизия, 26-и Пернишки пехотен полк, 3-а Балканска дивизия, 7-а Рилска дивизия, 4-та пехотна Преславска дивизия, 14-и Македонски пехотен полк, 13-и Рилски полк, 1-ва Софийска дивизия и още много други…

Разгромът на Сърбия и Румъния и славните ежедневни битки на българските войници и техните победи срещу екзотичните войски от Съглашението (французи, англичани и техните колонии) са само част от засегнатите в книгата теми. Тя е чудесен избор за всички читатели, които биха искали да задълбочат познанията си за участието на България в Първата световна война – участие, окичило армията ни със славния венец на победата и безстрашието.