Двустранна работна среща със Сдружение „Историограф“

Представители на Сдружение "Отечество" и Сдружение "Историограф"

Представители на Сдружение „Отечество“ и Сдружение „Историограф“.

На 25 юни 2016 г. в сградата на Народната библиотека „Петко Рачов Славейков“ във Велико Търново бе проведена двустранна работна среща между Сдружение „Отечество“ и Сдружение „Историограф“. Събитието премина при изключително добра организация с любезното съдействие на домакините от библиотеката, които се погрижаха за перфектното му информационно обслужване.

Двете сдружения представиха своята дейност, концепцията си за развитие и възможностите за сътрудничество. В изключително ползотворната дискусия след презентацията бяха обмислени съвместни начинания и бяха направени планове за по-мащабни срещи на неправителствени организации в многостранен формат.

Сред дейностите, които планират двете сдружения, са организирането на обсъждания, кръгли маси и конференции, изложби, митинги, шествия, концерти, посещения на музеи, паметници, исторически местности, туристически походи; издаването на книги, периодични издания, мултимедия, брошури, листовки; активното взаимодействие с местни, регионални, национални и международни организации и неформални структури.

Сдружение „Отечество“ и Сдружение „Историограф“ дариха средства на Народната библиотека „Петко Рачов Славейков“ за закупуването на книги.

Прегледи: 338

Информация за автора

Александър Йолов
Александър Йолов
"За да живее, България има належаща нужда от нравствени великани, а не от безмълвни и поцепени нравствени кастрати. За да побеждава, България трябва да се води от възвишени характери, а не от безмълвни, роболепни самопоклонци. Ново вино не се налива в стари мехове /Евангелие на Матея Глава 9:17/. Така е било, така е и така ще бъде и инак не може да бъде. Помнете дълбоката поука на почитания наш пустинник /Иван Рилски –б.р./– Причина за изчезване на всяко държавно устройство е безгрижието в развалата. Помнете и усърдно, чисто метете стълбата само от горе надолу!" Полковник Борис Дрангов

Коментарите са деактивирани.

Коментари