Двустранна работна среща със Сдружение „Историограф“

Представители на Сдружение "Отечество" и Сдружение "Историограф"
Представители на Сдружение „Отечество“ и Сдружение „Историограф“.

На 25 юни 2016 г. в сградата на Народната библиотека „Петко Рачов Славейков“ във Велико Търново бе проведена двустранна работна среща между Сдружение „Отечество“ и Сдружение „Историограф“. Събитието премина при изключително добра организация с любезното съдействие на домакините от библиотеката, които се погрижаха за перфектното му информационно обслужване.

Двете сдружения представиха своята дейност, концепцията си за развитие и възможностите за сътрудничество. В изключително ползотворната дискусия след презентацията бяха обмислени съвместни начинания и бяха направени планове за по-мащабни срещи на неправителствени организации в многостранен формат.

Сред дейностите, които планират двете сдружения, са организирането на обсъждания, кръгли маси и конференции, изложби, митинги, шествия, концерти, посещения на музеи, паметници, исторически местности, туристически походи; издаването на книги, периодични издания, мултимедия, брошури, листовки; активното взаимодействие с местни, регионални, национални и международни организации и неформални структури.

Сдружение „Отечество“ и Сдружение „Историограф“ дариха средства на Народната библиотека „Петко Рачов Славейков“ за закупуването на книги.

1 thought on “Двустранна работна среща със Сдружение „Историограф“”

  1. Pingback: Млади родолюбци дариха средства на Народната библиотека "Петко Рачов Славейков" за закупуване на книги - Български журналъ

Comments are closed.